Nilayon ng Diyos na Sirain ang Mundo Gamit ang isang Baha, Sinabihan si Noe na Gumawa ng isang daong

kalooban ng Diyos, Noe, Gumawa ng isang daong, biyaya ng Diyos,

Nilayon ng Diyos na Sirain ang Mundo Gamit ang isang Baha, Sinabihan si Noe na Gumawa ng isang daong

Gen 6:9–14 Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya: si Noe ay lumalakad na kasama ng Dios. At nagkaanak si Noe ng tatlong lalake: si Sem, si Cham, at si Japhet. Magpatuloy magbasa “Nilayon ng Diyos na Sirain ang Mundo Gamit ang isang Baha, Sinabihan si Noe na Gumawa ng isang daong”

Pagkilala sa Gawain ng Diyos Ngayon

ebanghelyo, mga propesiya, salita ng Diyos, Ano ang kalooban ng Diyo,

Pagkilala sa Gawain ng Diyos Ngayon

Ang pagkilala sa gawain ng Diyos sa mga panahong ito, sa pinakamalaking bahagi, ay ang pagkilala kung ano ang pangunahing ministeryo ng Diyos na nagkatawang-tao sa mga huling araw, at kung ano ang Kanyang pakay na gagawin sa daigdig. Magpatuloy magbasa “Pagkilala sa Gawain ng Diyos Ngayon”

Paano Ko Nagawang Makasundo ang Manugang Ko

Pananampalataya at Buhay, kalooban ng Diyos, ano ang pananampalataya sa diyos,

 Paano Ko Nagawang Makasundo ang Manugang Ko

Liu Jie, Hunan

Magkaibang Pananaw, Palagiang Mga Pagtatalo

Ako ay isang pangkaraniwang maybahay, isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, inaalagaan kong mabuti ang aking asawa at mga anak, masipag at mapag-impok ako sa pagpapatakbo ng aking tahanan, at hindi ko kailanman ginastos nang basta-basta ang aking pera. Magpatuloy magbasa “Paano Ko Nagawang Makasundo ang Manugang Ko”

Siya na May Kapangyarihan sa Lahat(Clip 12/15) Ang Pag-angat at Pagbagsak ng Imperyo ng Roma

“Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 12/15) Ang Pag-angat at Pagbagsak ng Imperyo ng Roma

Bumangon ang sinaunang Imperyo ng Roma at itinatag para ipalaganap ang Kristiyanismo. Ang ginintuang panahon nito ay nagsimula sa pagtatatag ng Kristiyanismo bilang pambansang relihiyon nito. Magpatuloy magbasa “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat(Clip 12/15) Ang Pag-angat at Pagbagsak ng Imperyo ng Roma”

Tampok na mga Movie Clip – Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 13/15)

Tampok na mga Movie Clip – Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 13/15)

Bakit umangat ang dati’y dakilang Imperyo ng Britanya? At bakit ito bumagsak? Panoorin ang maikling pelikulang Kristiyano na Ang Pag-angat ng Imperyo ng Britanya na Naging Dahilan ng Pag-unlad ng Sangkatauhan para malaman ang iba pa tungkol sa mahalagang bahaging ginampanan ng Imperyo ng Britanya sa pag-unlad ng sangkatauhan. Magpatuloy magbasa “Tampok na mga Movie Clip – Tagalog Christian Musical Documentary “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 13/15)”

Ang Pag-uusig sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay Nalantad sa UN

Ang Pag-uusig sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay Nalantad sa UN

Bakit Inuusig ng CCP ang mga Paniniwalang Pangrelihiyon?

Mula noong naluklok sa kapangyarihan sa kalakhang China noong 1949, ang Chinese Communist Party ay walang humpay sa pag-uusig sa relihiyosong pananampalataya. Inaresto at pinatay nito ang mga Kristiyano, pinalayas at inabuso ang mga misyonero na nagtatrabaho sa China, kinumpiska at sinira ang di mabilang na mga kopya ng Biblia, ipinasara at winasak ang mga gusali ng simbahan, at walang tigil sa pagtatangkang alisin ang lahat ng mga bahay-iglesia. Magpatuloy magbasa “Ang Pag-uusig sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay Nalantad sa UN”