Nais mo bang malaman kung papaano tinanggap ng mga matalinong dalaga ang ikinasal na lalaki?

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y aking nakikilala, at sila’y nagsisisunod sa akin” (Juan 10:27). Ang tupa ng Diyos ay naririnig ang Kanyang tinig. Tanging ang mga yaong nakaririnig sa tinig ng Diyos at nagbukas ng pintuan ang maaaring makatanggap sa Panginoon at makadalo sa pista kasama Niya. Kaya, kapag ang Panginoon ay bumalik sa huling mga araw, paano natin makikilala ang tinig ng Diyos at matanggap ang Kanyang pagpapakita? Ang palabas na Napakagandang Tinig ay magpapakita sayo ng kasagutan. Magpatuloy magbasa “Nais mo bang malaman kung papaano tinanggap ng mga matalinong dalaga ang ikinasal na lalaki?”

Hindi Tayo Nag-iisa: Ang Diyos ay Laging Nagbabantay sa Ating Tabi

75266188_2424759974244525_7400172752008642560_o

Pag nagdurusa tayo mula sa mga kabiguan at mga hadlang, inaasam natin na meron tayong isang taong makakatulong sa ating pasakit. Pag nalulungkot tayo, nasasaktan at walang magawa, umaasa tayong meron tayong isang malakas na balikat na masasandalan sa panahon ng kahirapan. Sa katunayan, hindi tayo nag-iisa: Laging nasa tabi natin ang Diyos tahimik na sinasamahan tayo. Siya ang ating direksyon pasulong. Siya ang katulong natin sa tuwing tayo ay ay problema. Ang problema nga lang, naghihintay Siya, naghihintay Siyang bumaling sa Kanya ang puso natin …

Malaman ang higit pa:Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Hinahangad Niyang maghanap, hanapin ang iyong puso at ang iyong espiritu. Nais ka Niyang dalhan ng pagkain at tubig at gisingin ka, upang hindi ka na uhaw, hindi na gutom. Kapag ikaw ay nanghihina at kapag ikaw ay nagsimula nang maramdaman ang kapanglawan ng mundong ito, huwag nang maguluhan, huwag kang umiyak. Ang Makapangyarihang Diyos, ang Tagabantay, ang tatanggap sa iyong pagdating anumang oras. Nagbabantay Siya sa iyong tabi, naghihintay para sa iyong pagbabalik. Siya ay naghihintay para sa araw ng biglaang pagbabalik ng iyong gunita: ang pagkakaroon ng kamalayan ng katunayan na ikaw ay nagmula sa Diyos…. Lalo mo pang naunawaan na ang Makapangyarihan sa lahat ay nagmamasid doon, hinihintay pa rin ang iyong pagbabalik noon pa man” (“Ang Panaghoy ng Makapangyarihan sa Lahat”).

 

Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita

 

Tagalog Christian Song | “Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita”

I

Makapangyarihang Diyos

naibunyag mal’walhati N’yang katawan sa publiko.

Banal N’yang katawan nagpakita;

S’ya ay Diyos Mismo: Diyos na lubusang totoo.

Mundo’y nagbagong lahat, gayundin ang katawang-tao. Magpatuloy magbasa “Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita”

Paggalugad ng Relasyon sa Pagitan ng Kaligtasan at Pagpasok sa Kaharian ng Langit

74308569_149855399719564_8963166541352796160_o

Maraming taong naniniwala na sa pananalig sa Panginoong Jesus ay mapapatawad ang kanilang mga kasalanan, na naligtas sila ng kanilang pananampalataya, at bukod pa riyan kapag naligtas ang isang tao ay naligtas na sila magpakailanman, at kapag bumalik ang Panginoon mara-rapture sila at makakapasok sa kaharian ng langit! Pero sinabi ng Panginoong Jesus, “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21). Lahat ng taong ito na tumatawag ng “Panginoon, Panginoon” ay mga taong naligtas ng kanilang pananampalataya sa Panginoon, kaya bakit hindi lahat sa kanila ang makakapasok sa kaharian ng langit? Ano’ng nangyayari dito? Ano ba talaga ang kaugnayan ng maligtas sa pagpasok sa kaharian ng langit?

Ano Ba Talaga ang Kaugnayan sa Pagitan ng Pagiging Ligtas at Pagpasok sa Kaharian ng Langit?

 

 


Malaman ang higit pa: Paano sumunod sa kalooban ng Diyos

Panalangin sa Diyos: Naalis Ko sa Aking Sarili ang Kaba Bago ang Pagsusulit

prayer-to-God-rid-of-nerves (1)

Ni Xiaohuan

Ang pagsusulit ko bago makapasok sa senior high school noong 2012 ang unang malaking pagbabago sa buhay ko. Inasahan ng buong pamilya ko na maganda ang magiging lagay ko, at malaki ang tiwala ko na maipapasa ko ang aking mga pagsusulit at makakapasok sa senior high school. Hindi ko kailanman naisip na babagsak ako sa pagsusulit. Ngunit ganoon ang nangyari, at labis akong nanlumo, at ni hindi ako makakain o makatulog. Nagkulong lang ako sa kuwarto at ayokong humarap kahit kanino. Magpatuloy magbasa “Panalangin sa Diyos: Naalis Ko sa Aking Sarili ang Kaba Bago ang Pagsusulit”

Ang Lihim na Payo Upang Lutasin ang Poot

the-secret-tip-to-resolving-hatred

Xiao Wu

Ako ay may sariling pinagkakakitaan. Pangunahing itininda ko ang lahat ng uri ng tela, at gumawa din ako ng mga damit para sa aking mga parokyano bilang pandagdag ng kita. Pagkalipas ng ilang taon, ang aking negosyo ay naging mas kilala at ang mga tao sa paligid ko ay naging lubhang maiingitin. Hindi nagtagal, isang kapitbahay ang nagbukas ng kaparehong uri ng tindahan kagaya ng sa akin at naging katunggali ko. Mangyari pa, ang negosyo sa aking tindahan ay naapektuhan. Sinasabi ng kilalang kawikaan na ang dalawa sa isang kalakalan ay hindi kailanman nagkakasundo, ngunit ang aking kasama ay hindi lamang basta sinuman, ngunit ang aking lubos na pinagkakatiwalaang mag-aaral, si Xiaochen. Magpatuloy magbasa “Ang Lihim na Payo Upang Lutasin ang Poot”

Kidlat ng Silanganan|Paano Ko Nagawang Makasundo ang Manugang Ko

rural-mom-urban-daughter-in-law

Liu Jie, Hunan

Magkaibang Pananaw, Palagiang Mga Pagtatalo

Ako ay isang pangkaraniwang maybahay, isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, inaalagaan kong mabuti ang aking asawa at mga anak, masipag at mapag-impok ako sa pagpapatakbo ng aking tahanan, at hindi ko kailanman ginastos nang basta-basta ang aking pera. Ngunit may isang bagay na hindi ko mailarawan ang nangyari sa akin. Ang aking anak ay nag-asawa ng isang pusturiyosong babae na talagang hilig ang magsaya at magbihis nang magara at sumunod sa mga uso sa sanlibutan. Hinahanap niya at binibili anuman ang sikat sa sanlibutan, malalaking halaga ng pera ang itinatapon niya, at kung gaano kalaki ang kinikita niya kada buwan ay ganoon din kalaki ang kaniyang ginagastos. Dahil mayroong malaking pagkakaiba sa aming paraan ng pag-iisip at pamumuhay, lagi kaming magkasalungat ng aking manugang, kami ay humantong sa matinding pagtatalo, at ang aming mga problema ay nagpatuloy at mas lalong tumitindi. Magpatuloy magbasa “Kidlat ng Silanganan|Paano Ko Nagawang Makasundo ang Manugang Ko”