2019 Pagpuri at Pagsamba Ang Pinakamamagandang Awit

2019 Pagpuri at Pagsamba Ang Pinakamamagandang Awit

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Rekomendasyon: Ano ang Ebanghelyo ?

 

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi I)

Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi I)

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Pagpapahayag ng Makapangyarihang Diyos – Mga Pagsasalaysay ng mga Salita ng Makapangyarihang Diyos (Sipi I)”

Bakit Makapangyarihang Diyos ang Pangalang Ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian?

Panginoong Jesus, Jehova, biyaya, katotohanan, buhay,

Bakit Makapangyarihang Diyos ang Pangalang Ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian?

Yamang ang Makapangyarihang Diyos ang pagbabalik ng Panginoong Jesus sa mga huling araw, maraming tao ang hindi nakakaunawa kung bakit tinatawag na Makapangyarihang Diyos ang Panginoong Jesus kapag dumarating Siya para gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Magpatuloy magbasa “Bakit Makapangyarihang Diyos ang Pangalang Ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian?”

Awit ng Pagsamba – “Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal”

Awit ng Pagsamba – “Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal”

Sa mga huling araw, ito ang pangunahing katotohanan
na “Ang Salita ay magiging tao”
na isinakatuparan ng Diyos.
I
Sa pamamagitan ng Kanyang aktwal na gawain sa lupa,
pinangyayari ng Diyos na makilala Siya ng tao,
pinangyayari na ang tao ay makipag-ugnayan sa Kanya,
at ginagawang makita ng tao ang Kanyang aktwal na gawa. Magpatuloy magbasa “Awit ng Pagsamba – “Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal””

Balita | “Isang Anticristo sa Iglesia”

Balita | “Isang Anticristo sa Iglesia”

Si Brother Li ay isang mananampalatayang dumadalo sa isang bahay-iglesia. Habang sinisiyasat nila ng kanyang mga kapatid ang tunay na daan, sabi ng pastor nila, “Nasa Biblia ang lahat ng salita’t gawain ng Diyos, at maling pananampalataya ang anumang wala sa Biblia” at “mali ang sinumang nangangaral tungkol sa pagbabalik ng Panginoon bilang nagkatawang-taong laman” para hadlangan at pigilan ang mga mananampalataya na hanapin at siyasatin ang tunay na daan. Magpatuloy magbasa “Balita | “Isang Anticristo sa Iglesia””

Ebangheliyong pelikula – “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan” (Clip 1/2)

Ebangheliyong pelikula – “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan” (Clip 1/2)

Mula nang maging makapangyarihan ang Chinese Communist Party, patuloy na nitong sinugpo at inusig ang Kristiyanismo at Katolisismo upang lubos na mapawi ang lahat ng paniniwala sa relihiyon at maitatag ang China bilang lugar ng ateismo. Magpatuloy magbasa “Ebangheliyong pelikula – “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan” (Clip 1/2)”

Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ang Pagdurusa ang Nagbigay ng Inspirasyon sa Aking Pagmamahal para sa Diyos

pag-ibig sa Diyos, Ebanghelyo, Diyos, kaligtasan,

Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ang Pagdurusa ang Nagbigay ng Inspirasyon sa Aking Pagmamahal para sa Diyos

Meng Yong Lalawigan ng Shanxi

EAko’y likas na matapat na tao, na dahilan kung bakit lagi akong inaapi ng ibang tao. Bilang resulta, naranasan ko ang walang siglang mundo ng tao at nadama kong walang saysay ang aking buhay at walang kahulugan. Magpatuloy magbasa “Ang Patotoo ng isang Cristiano – Ang Pagdurusa ang Nagbigay ng Inspirasyon sa Aking Pagmamahal para sa Diyos”