Pagdanas sa Pag-ibig ng Diyos sa Gitna ng Kahirapan

katotohanan, Banal na Espiritu, Ebanghelyo, Diyos, Iglesia,

Chen Lu Lalawigan ng Zhejiang

Ipinanganak ako noong mga 1980 sa isang nayon—pamilya kami ng mga magsasaka sa loob ng maraming henerasyon. Nagsikap ako sa aking pag-aaral upang makapasok ako sa kolehiyo at matakasan ang buhay ng kahirapan at kabiguan sa nayon. Nang nagsimula ako sa mataas na paaralan, natagpuan ko Ang Kasaysayan ng Kanluraning Sining, at nang nakita ko ang napakaraming magagandang ipinintang larawan tulad ng “Genesis,” “Ang Hardin ng Eden,” at “Ang Huling Hapunan,” noon ko lamang napagtanto na may isang Diyos sa sansinukob na lumikha ng lahat ng bagay. Magpatuloy magbasa “Pagdanas sa Pag-ibig ng Diyos sa Gitna ng Kahirapan”

Walang Hanggang Pagdurusa

Ang pangunahing tauhan ay isang pinuno ng iglesia na binitawan ang lahat para gugulin ang sarili para sa Diyos mula nang maging isang mananampalataya. Nagawa niyang magtiis at magsakripisyo sa kanyang tungkulin, at hindi siya umatras sa harap ng mga pagsubok, kaya itinuturing niya ang sarili na tapat sa Diyos. Magpatuloy magbasa “Walang Hanggang Pagdurusa”

Ano ang Kaligtasan? Ang Kaligtasan Ba ay ang Tanging Kinakailangan Upang Makapasok sa Kaharian ng Langit?

Kung nais mo na mas malaman pa, ikaw ay malaya na mag-iwan ng komento sa ibaba o kontakin kami sa Messenger.Maraming tao ang inaasam na mailigtas ng Panginoon sa Kanyang pagdating at ma-rapture sa kaharian ng langit. Hanggang sa ngayon, tanging ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang hayagan na nagpapatotoo na bumalik na ang Panginoong Jesus, at ginagawa Niya ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa tahanan ng Diyos upang iligtas at linisin ang mga tao. Ang ilan ay maaaring maguluhan matapos marinig ang balitang ito. Magpatuloy magbasa “Ano ang Kaligtasan? Ang Kaligtasan Ba ay ang Tanging Kinakailangan Upang Makapasok sa Kaharian ng Langit?”

Ang 6 na Pangunahing mga Kaganapan na Ito Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoon ay Lumitaw Na: Nasalubong Mo na Ba Siya?

Minamahal kong mga kapatid! Kung nais mo na mas malaman pa, ikaw ay malaya na mag-iwan ng komento sa ibaba o kontakin kami sa Messenger.

119926837_3210221585698356_5998295919491312040_oAng mga pangunahing kaganapan tungkol sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw na naipropesiya sa biblia ay lumitaw na, at maraming tao ang nakaramdam na ang Panginoon ay bumalik na. Nagtataka ka ba kung ano ang tinutukoy ng mga pangunahing kaganapan? Ang mga ito ay ang mga sumusunod:
1. Mga lindol, taggutom, at ang mga giyera ay nangyayari.
2. Lumitaw ang mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa kalawakan.
3. Ang mga simbahan ay naging mapanglaw at ang mga mananampalataya ay nanlamig sa kanilang pagmamahal.
4. Lumilitaw ang mga Huwad na Cristo.
5. Ang Israel ay naipanumbalik.
6. Ang ebanghelyo ay ipinangangaral sa bawat sulok ng mundo.

Gumugol ng 3 minuto upang malaman ng detalyado tungkol sa 6 na kaganapang ito, upang masalubong mo ang pagbabalik ng Panginoon sa lalong madaling panahon. Mag-click ngayon upang basahin ang artikulong ito.

“Ang Tiwaling Sangkatauhan ang Mas Nangangailangan ng Pagliligtas ng Diyos na Nagkatawang-tao” | Sipi 15

Sa buong gawaing pamamahala, ang pinaka-mahalagang gawain ay ang kaligtasan ng tao mula sa impluwensya ni Satanas. Ang pinaka-susing gawain ay ang ganap na paglupig sa tiwaling tao, sa gayon ay pinapanumbalik ang orihinal na paggalang sa Diyos sa puso ng nalupig na tao, at pinahihintulutan siyang makamit ang isang normal na buhay, na ang ibig sabihin, ang normal na buhay ng isang nilikha ng Diyos. Ang gawain na ito ay maselan, at ito ang saligan ng gawaing pamamahala. Sa tatlong yugto ng gawain ng pagliligtas, ang unang yugto ng gawain ng kautusan ay malayo mula sa saligan ng gawaing pamamahala; ito lamang ay nagkaroon ng bahagyang pagpapakita ng gawain ng pagliligtas, at hindi ang simula ng gawain ng pagliligtas ng Diyos sa tao mula sa sakop ni Satanas. Magpatuloy magbasa ““Ang Tiwaling Sangkatauhan ang Mas Nangangailangan ng Pagliligtas ng Diyos na Nagkatawang-tao” | Sipi 15″

“Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II” | Sipi 34

(Genesis 22:16–18) Sa aking sarili ay sumumpa ako, ang sabi ni Jehova, sapagka’t ginawa mo ito, at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak: Na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong lahi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat; at kakamtin ng iyong lahi ang pintuang-bayan ng kanyang mga kaaway; At pagpapalain sa iyong lahi ang lahat ng bansa sa lupa; sapagka’t sinunod mo ang aking tinig. Magpatuloy magbasa ““Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II” | Sipi 34″

Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago?

Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago?


Sabi ng ilan ‘di nagbabago’ng pangalan ng Diyos.
Kaya, bakit, naging Jesus si Jehova?
Nahulaan ang pagdating ng Mesiyas,
kaya bakit dumating ‘sang nagngangalang Jesus?
Bakit nagbago’ng pangalan ng Diyos dati? Magpatuloy magbasa “Mangangahas Ka Bang Igiit na ang Pangalan ng Diyos ay Hindi Kailanman Maaaring Magbago?”

Talaga Bang Kinasihan ng Diyos ang Buong Biblia?

Halos lahat ng tao sa mga relihiyon ay naniniwala na “ang buong kasulatan ay ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos,” at lahat ng nasa Biblia ay salita ng Diyos. Umaayon ba sa mga tunay na pangyayari ang ganitong klaseng pahayag? Ang Biblia ay patotoo lamang tungkol sa Diyos, isang talaan ng Kanyang gawain, at hindi ganap na binubuo ng Kanyang mga binigkas. Sa loob ng Biblia, tanging ang mga salita ng Diyos na si Jehova, mga salita ng Panginoong Jesus, mga propesiya ng Pahayag at mga salita sa mga propeta na ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos, ang salita ng Diyos. Maliban diyan, karamihan sa natira ay patungkol sa mga tala tungkol sa kasaysayan at mga patotoo tungkol sa mga karanasan ng tao. Kung nais mong malaman ang tunay na kuwento sa loob ng Biblia, panoorin lamang ang videong ito!

Sa pamamagitan ng Pag-unawa sa Misteryo ng mga Pangalan ng Diyos, Nakakasabay Ako sa mga Gawain ng Cordero

Ni Mu Zhen, Taiwan

Noong maliit pa ako, matalino at mabait akong bata kaya palagi akong kinagigiliwan ng aking mga magulang, kamag-anak, at mga kaibigan. Dahil palaging mataas ang mga grado ko sa paaralan at mabait ako at madaling pakisamahan, gustung-gusto ako ng mga guro at kaklase ko. Sa panahong iyan, puno ako ng pag-asa para sa hinaharap. Ikinagulat ko, gayunpaman, nang sumapit ang pagsusulit para sa hayskul, hindi ako natanggap sa nangungunang mahusay na paaralan para sa mga babae dahil nagkulang ako ng kalahating puntos at sa halip ay natanggap ako sa pangalawang mahusay na paaralan. Hindi ko talaga matanggap ang nangyari kaya nagkulong ako sa aking silid nang dalawang araw at tumangging kumain o uminom. Iyan ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas ako ng pagkabigo sa aking buhay—naramdaman ko na tila nahulog ako sa madilim na kailaliman at iginupo ng pighati at pasakit. Magpatuloy magbasa “Sa pamamagitan ng Pag-unawa sa Misteryo ng mga Pangalan ng Diyos, Nakakasabay Ako sa mga Gawain ng Cordero”

Diyos ang Aking Lakas sa Buhay

Ni Xiaohe, Henan Province

Sa tila isang kisap-mata, nasunod ko ang Makapangyarihang Diyos sa loob ng 14 na taon. Sa mga taong ito, nakaranas ako ng saya at lungkot, at madalas na mahirap ang landas, ngunit dahil nasa akin ang salita ng Diyos, gayon din ang pagmamahal at awa na pumatnubay sa akin, nadama kong lalo akong nagtagumpay. Sa 14 na taong ito, ang karanasang hinding-hindi ko malilimutan ay ang pag-aresto sa akin noong Agosto ng 2003. Habang ako ay nakabilanggo, ako ay brutal na pinahirapan ng CCP Police, at halos iwanang baldado. Ang Makapangyarihang Diyos ang siyang nangalaga sa akin at nagprotekta sa akin, at sa oras-oras ay ginamit ang Kanyang mga salita para gabayan ako, na sa wakas ay nagtulot sa akin na makayanan ang pagpapahirap ng mga demonyong iyon, nanatiling matatag, at nagpapatotoo. Magpatuloy magbasa “Diyos ang Aking Lakas sa Buhay”